جدید راهنمای آموزشی نرم افزار COMFAR نمایش بزرگتر

راهنمای آموزشی نرم افزار COMFAR

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

کامفار COMFAR مخفف عبارت Computer Model For Feasibility Analysis And Reporting به معنای مدل رایانه ای جهت تحلیل امکان سنجی و گزارش دهی می باشد. نرم افزار کامفار comfar را می توان رایج ترین نرم افزار برای انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی در حوزه پروژه های مهندسی دانست.

این نرم افزار برای تهیه و ارزیابی طرح های اقتصادی و برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده است. نرم افزار کامفار comfar برنامه انعطاف پذیری برای ارزیابی مالی و اقتصادی پروژهای صنعتی سرمایه ای می باشد که مدیران را قادر می سازد: جریان نقدینگی را آنالیز کنند، فرصت های موجود را بشناسند.

با استفاده از نرم افزار کامفار Comfar می توان فرایندهای اقتصادی و مالی، و اجرایی یک پروژه را شبیه سازی و تحلیل کرد. در نتیجه می توان برای پذیرش و یا عدم پذیرش یک پروژه از نرم افزار کامفار Comfar استفاده نمود. از کامفار برای امکان سنجی انجام انواع پروژه های صنعتی، کشاورزی، معدنی، زیربنایی و … استفاده می گردد.