جدید راهنمای آموزشی نرم افزار ASPEN نمایش بزرگتر

راهنمای آموزشی نرم افزار ASPEN

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نرم افزار Aspen Plus به دلیل داشتن ماژول های تخصصی Aspen، Aspen Hetran، Aspen Adsim، Aspen Teams، Pinch،... و بانک اطلاعاتی جامع یکی از قویترین نرم افزارهای مهندسی در زمینه شبیه سازی حرفه ای تجهیزاتی مثل مبدل های حرارتی و راکتورها می باشد. با توجه به کاربرد های وسیع نرم افزار مذکور در تحلیل رفتار و پیش بینی شرایط واحد های تولیدی ، این راهنمای آموزشی جهت آشنایی مقدماتی کارکنان با نحوه شبیه سازی تجهیزات در محیط نرم افزار Aspen تولید و انتشار یافته است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

کلیات
آموزش Aspen Plus (مراحل انجام شبیه سازی، منوهای نرم افزار، امکانات جانبی ، ...)
مسایل شبیه سازی (برج های جداسازی آروماتیک ، ...)
راهنمای دوره