جدید راهنمای آموزشی نرم افزار HYSYS داینامیک نمایش بزرگتر

راهنمای آموزشی نرم افزار HYSYS داینامیک

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی دینامیک واحد ها ابزاری برای مطالعه و پیش بینی اثر تغییر پارامترهای فرایندی در زمانهای مختلف و بررسی عملکرد سیستم کنترل در کاهش نوسانات فرایند می باشد. جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان از مباحث مربوط به شبیه سازی دینامیک و کنترل فرایندها با استفاده از قابلیت های نرم افزار HYSYS ، این راهنمای آموزشی تدوین و منتشر گردیده است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

کلیات
آشنایی با ابزار ها در شبیه سازی دینامیک (integrator, strip chart)
شبیه سازی تجهیزات (تجهیزات حرارتی، جداسازی، ...)
کاربردهای شبیه سازی پویا
تئوری ها و مفاهیم پایه در کنترل
تعاریف و اصطلاحات
راهنمای دوره