جدید راهنمای آموزشی نرم افزار HYSYS استاتیک نمایش بزرگتر

راهنمای آموزشی نرم افزار HYSYS استاتیک

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

امروزه مهندسان با کمک نرم افزار های مختلف بخش ها و فرایند های واحدهای تولیدی را شبیه سازی نموده و از شبیه سازی های مذکور در پیش بینی رفتار و عملکرد واحدهای عملیاتی به خصوص در شرایط اضطراری و پیچیده استفاده می کنند. نظر به این که نرم افزار HYSYS یکی از نرم افزار های پرکاربرد در این زمینه می باشد.
این راهنمای آموزشی به منظور توسعه فرهنگ استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی فرایندها در تصمیم گیری ها و مدیریت تولید محصولات تدوین و منتشر گردیده است.

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:
کلیات
آموزش شبیه سازی (مراحل شبیه سازی، شبیه سازی و تجهیزات ، ...)
مسائل شبیه سازی (شبیه سازی برج بازیافت اسیداستیک ، ...)
تعاریف و اصطلاحات
راهنمای دوره