جدید بسته آموزشی آشنایی كلی با مباحث ایمنی (Operational Safety) نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی كلی با مباحث ایمنی (Operational Safety)

جدید

30,000 تومان

اطلاعات بیشتر

هدف از تهیه این نرم‌افزار آشنایی شاغلین صنعت با مباحث كلی ایمنی می‌باشد
وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارتهای مالی، جانی و زیست محیطی فراوان به سازمان‌های مختلف می‌شود. علاوه بر خسارتهای مستقیم و مشهود حوادث، که شامل مواردی نظیر خسارتهای وارد شده به تجهیزات و اموال می‌باشد، هزینه‌های دیگری نظیر کاهش اعتبار سازمان به عنوان هزینه‌های غیرمشهود به سازمان‌ها تحمیل می‌گردد، در ضمن بسیاری از حوادث مانند نقص عضو و یا از بین رفتن محیط زیست را نمی‌توان جبران نمود. 
بدیهی است كه برای جلوگیری از وقوع حوادث، ابتدا باید با قوانین، دستورالعمل ها و مقرارت كار ایمن آشنا شده و سپس با رعایت این قوانین و نشان دادن آن در رفتار که در واقع همان فرهنگ ایمنی است، مانع از بروز هر گونه حادثه شد.
بسته آموزشی آشنایی كلی با مباحث ایمنی (Operational Safety)


بسته آموزشی آشنایی كلی با مباحث ایمنی (Operational Safety)


بسته آموزشی آشنایی كلی با مباحث ایمنی (Operational Safety)

در نرم افزار آموزشی حاضر، تجهیزات، قوانین، دستورالعمل ها و سیستم مدیریت ایمنی رایج در حوزه بهره برداری صنایع پتروشیمی ارائه شده است. عناوین 

مطالب موجود در این نرم افزار به شرح زیر می باشد: 
فرهنگ ایمنی
آشنایی با انواع خطر
آشنایی با علائم هشدار و ایمنی
برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS
تجهیزات حفاظت فردی
تجهیزات اعلام و اطفای حریق
دستورالعملهای کاری
ایمنی کار با مواد شیمیایی
تست گاز
ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری
ایزولاسیون
پاکسازی و خنثی سازی
پروانه‌های كار
ایمنی در شرایط نرمال عملیاتی
ایمنی در تصمیم گیری و تغییرات
ضبط و ربط محیط كار
ایمنی در شرایط اضطراری
گزارش حادثه
کمکهای اولیه
آشنایی با استاندارهای ایمنی