جدید حراج! بسته ویژه آموزشی تجهیزات فرآیندی نمایش بزرگتر

بسته ویژه آموزشی تجهیزات فرآیندی

جدید

500,000 تومان

600,000 تومان

-100,000 تومان

اطلاعات بیشتر

 در صورت سفارش این مجموعه (شامل 30 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 600/000 تومان ، تنها 500/000 تومان پرداخت مینمایید.

1-

آشنایی با راکتورهای شیمیایی

بسته ویژه آموزشی تجهیزات فرآیندی

2-

آشنایی با پمپ ها

3-

آشنایی با مخازن ذخیره سازی

4-

آشنایی با مبدل های حرارتی

5-

آشنایی با کمپرسورها

6-

آشنایی با اصول تقطیر و تفکیک

7-

آشنایی با نقشه خوانی و علائم استاندارد

8-

آشنایی با مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای شیمیایی

9-

آشنایی با توربین های گازی

10-

آشنایی با توربین های بخار

11-

آشنایی با برج های خنک کننده

12-

آشنایی با دیگ های بخار

13-

آشنایی با اجکتورها

14-

آشنایی با تله های بخار

15-

آشنایی با کوره های صنعتی

16-

آشنایی با اصول روانکاری و روغن های صنعتی

17-

آشنایی با شیرهای صنعتی

18-

آشنایی با صنایع پتروشیمی

19-

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق

20

آشنایی با تجهیزات برقی برای بهره برداری

21-

آشنایی با طراحی تجهیزات فرآیندی - جداسازی

22-

آشنایی با طراحی تجهیزات فرآیندی - انتقال حرارت

23-

آشنایی با طراحی تجهیزات فرآیندی - انتقال سیالات

24-

آشنایی با طراحی تجیزات فرایندی - واکنش (راکتورها)

25-

آشنایی با سرویس و نگهداری ژنراتور

26-

آشنایی با انواع کوپلینگ و ناهم ­محوری

27-

آشنایی با انواع نابالانسی و روش های بالانس

28-

آشنایی با ابزارآلات و کارگاه­ های مکانیک

29-

آشنایی با واحد های سرویس جانبی

30-

آشنایی با روش ­های بهینه ­سازی مصرف انرژی