جدید آشنایی با طراحی تجیزات فرایندی-واکنش(راکتورها) نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با طراحی تجیزات فرآیندی-واکنش(راکتورها)

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

پیشرفت های اخیر در زمینه افزایش بازده و کاهش هزینه های تمام شده محصولات با استفاده از روش های بهینه سازی راکتورها رشد روز افزون تقاضا برای فراگیری مبانی تئوری و همچنین نحوه کار با ابزارهای شبیه سازی راکتورها از جمله قابلیت های گنجانده شده در نزم افزار ASPEN-HYSYS را به دنبال داشته است.
این بسته آموزشی جهت آشنایی کارکنان واحد های عملیاتی از اصول طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شیمیایی با استفاده از امکانات پیشرفته نرم افزار مذکور تولید و منتشر گردیده است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

کلیات
عوامل موثر در عملکرد و طراحی راکتورها
بهینه سازی راکتورهای صنعتی با نرم افزار Aspen
مطالعات کاربردی (Case Study)
ضمائم متنی