جدید بسته آموزشی آشنایی با واحد سرویس های جانبی نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با واحد سرویس های جانبی

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

با توجه به پیامد های ناشی از بروز هرگونه اشکال در واحد سرویس های جانبی از جمله احتمال قطع آب، برق، هوای فشرده و تاثیر مشکلات مذکور در فرایند تولید محصولات ، این بسته آموزشی جهت ارتقا سطح کارکنان از نحوه عملیات واحد مذکور تولید و منتشر گردیده است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

معرفی سرویس های جانبی
سایت نیروگاه
سایت هوا
سایت آب
سایت تصفیه