جدید بسته آموزشی آشنایی با ابزار آلات و کارگاههای مکانیک نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با ابزار آلات و کارگاههای مکانیک

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

هدف از تهیه محصول :
در عملیات تعمیرات حتی انجام کارهای ساده مثل جدا کردن دو قطعه از یکدیگر، باز کردن یک پیچ،... بدون داشتن ابزار مناسب بسیار سخت و در بعضی موارد غیر ممکن می باشد. لذا آشنایی با ابزار آلات و نحوه صحیح و ایمن استفاده از آن ها یک مهارت اولیه و ضروری برای کلیه تکنسین های تعمیرات است. از طرفی بسیاری از کارهای تخصصی تعمیراتی در محل کارگاه های مختلف مثل کارگاه جوشکاری، عایق کاری و غیره با دستگاه های ویژه انجام می شود.
با توجه به اینکه آشنایی کارکنان از روند عملیات کاری در کارگاه ها و نحوه صحیح استفاده از ابزارآلات می تواند منجر به بهبود فعالیت ها و نهایتا ارتقا بهره وری سازمانی گردد، این مجموعه آموزشی با هدف آشنایی کارکنان و کارآموزان جدیدالاستخدام با ابزارآلات و کارگاه های مکانیک تولید و منتشر گردیده است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

مقدمه
اصول و ایمنی و تجهیزات مربوطه
آشنایی با کارگاه های تعمیرات مکانیک (کارگاه موتور پول، مبدل های حرارتی،...)
آشنایی با ابزارآلات تعمیرات مکانیک (قلاویزها، حدیده ها، آچارها، پیچ ها،...)
نگهداری و حمل ابزارآلات
خودآزمایی