جدید بسته آموزشی آشنایی با طراحی تجهیزات فرآیندی-انتقال حرارت نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با طراحی تجهیزات فرآیندی-انتقال حرارت

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

امروزه تقاضا برای شناخت و درک صحیح اصول طراحی تجهیزات انتقال حرارت با توجه به روند صعودی قیمت انرژی و ملاحظات زیست محیطی رشد قابل ملاحظه ای یافته است.
با توجه به موضوع مذکور این بسته آموزشی جهت بسترسازی به منظور انجام اقدامات اصلاحی در خصوص تجهیزات پرمصرف و در نهایت بهبود مصرف انرژی واحد های صنعتی تولید و منتشر گردیده است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

طراحی و مدلسازی مبدل های پوسته و لوله shell & tube
طراحی و مدلسازی مبدل های Air Cooler
طراحی و مدلسازی مبدل های Plate
طراحی و مدلسازی مبدل های Plate fin
طراحی Cooling Tower
طراحی کوره ها furnace
طراحی دیگ های بخار boiler