جدید بسته آموزشی آشنایی با انواع نابالانسی و روش های بالانس نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با انواع نابالانسی و روش های بالانس

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

یکی از مهمترین راه کارهای افزایش عمر کاری ماشین آلات و سرویس آنها، اصلاح نامیزانی جرمی روتورها یا همان نابالانسی می باشد.
عواملی نظیر تشکیل رسوب، آلودگی های ناشی از ذرات گردوغبار، خوردگی یا سایش قسمت های دوار، خرابی یاتاقان ها به طور طبیعی در حین کارکرد ماشین به وجود آمده و منجر به نابالانسی و عوارض ناشی از آن می شوند.
از همین رو آشنایی کارکنان تعمیرات با پدیده نامیزانی جرمی و عوارض مربوطه و همچنین روش های اصلاح نابالانسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
این بسته آموزشی به منظور افزایش کارکنان ادارات تعمیرات مکانیک از نحوه تشخیص و اصلاح به موقع انواع نابالانسی تولید و منتشر گردیده است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

مقدمه
مفاهیم پایه
عوامل ایجاد نابالانسی
عوارض ناشی از نابالانسی
انواع نابالانسی و نحوه تشخیص روش های بالانس
نکات ویژه
نحوه انجام عملیات بالانس
انواع ماشین های بالانس
خود آزمایی