جدید بسته آموزشی مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای عملیاتی صنایع شیمیایی نمایش بزرگتر

بسته آموزشی مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای عملیاتی صنایع شیمیایی

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

آیا میدانید برای رسیدن به تولید در یک واحد عملیاتی صنایع شیمیایی چه مراحلی وجود دارد؟
چه کارهایی باید انجام شود تا یک واحد عملیاتی صنایع شیمیایی بتواند محصول مطلوب تولید کند؟
مراحل انجام یک پروژه شامل پیش برنامه ریزی (Pre-Project Planning) و عملیات اجرایی پروژه (Project Execution) میباشد.


مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:
1. آماده سازی اولیه
              برنامه ریزی راه اندازی
              پیش راه اندازی یک واحد

2. Pre-Commissioning
              فلاشینگ یا تمیزکاری
               نصب مجددقسمتهای مختلف واحد
               عملیات نشت یابی
               بستن واحد با نیتروژن

3. Commissioning
               سلسله مراتب راه اندازی واحد
               خشک نمودن واحد با سیال فرآیند
                تست تجهیزات
                راه اندازی دستگاههای حساس و اصلی