جدید بسته آموزشی مبدل های حرارتی (Heat Exchanger) نمایش بزرگتر

بسته آموزشی مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

یکی از دستگاههای موجود در صنعت مبدل های حرارتی هستند.
مبدل های حرارتی با اینکه کوچک و بی اهمیت بنظر می رسند بر سود آوری و اقتصادی شدن فرآیند تولید تاثیر بسزایی دارند زیرا میزان مصرف انرژی که از طریق سوخت تامین می شود و درصد بالایی از هزینه یک کارخانه را تشکیت می دهد مستقیما به بازده و عملکرد سیستم های حرارتی یک واحد بستگی خواهد داشت.
به همین دلیل با پیشرفت تکنولوژی،روشهای جدیدی برای حداقل کردن میزان انرژی مصرفی در کارخانجات ابداع گردیده است که هنگام طراحی یک کارخانه باید در نظر گرفته شود.


فهرستی از مطالب ارایه شده در مجموعه چند رسانه ای مبدل حرارتی (Heat Exchanger):
1. کلیات
2. تعاریف و اصطلاحات
3. انواع مبدل
    از نظر شرایط تماس
    از نظر جهت جریان
    از نظر ساختمان
    از نظر استاندارد TEMA
    انواع خاص
4. کاربردهای عملیاتی مبدل
    کندانسور
    ریبویلر
    کولر
    هیتر
    چیلر
   WVAPORATOR & VAPORAZER
5. اجزاء مبدل
6. نکات ایمنی
7. عیوب و مشکلات
8. چک و پبت متغیرها
9. در یرویس قرار دادن
10. از سرویس خارج کردن
11. تحویل مبدل برای تعمیرات
12. تحویل گرفتن مبدل پس از تعمیرات
13. CASE STUDY