جدید بسته آموزشی آشنایی با سیم پیچی موتور نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با سیم پیچی موتور (Motor Winding)

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

موتورهای الكتریكی یک از پركاربردترین تجهیزات برقی هستند كه در یك محیط صنعتی به كار گرفته می‌شوند. از این رو یكی از كارهای مهمی كه در مجتمع‌های صنعتی به ویژه پتروشیمی‌ها به آن پرداخته می‌شود، تعمیر این گونه از موتورهاست. در این نرم‌افزار سعی شده تا مهم‌ترین نكاتی كه در انجام این امر برای پرسنل شاغل در بخش تعمیرات ضروری است،به همراه فیلم و عکس جهت یادگیری آسان‌تر آورده شود.

قبل از شروع به سیم‌پیچی یك موتور، لازم است تا ابتدا دیاگرام یا به عبارتی دیگر نقشه سیم‌پیچی تهیه شود. این نقشه ممكن است از روی سیم پیچی قبلی موتور و یا با استفاده از اصول طراحی سیم‌پیچی، تهیه شده باشد.برای رسم دیاگرام سیم‌پیچی، مراحل زیر باید طی شود:
1- به دست‌ آوردن تعداد شیارهای استاتور و تعداد قطب‌های موتور.
2- محاسبه گام قطبی و تعداد شیارهای مربوط به هر فاز در هر گام قطبی.
3- محاسبه زاویه الكتریكی هر شیار و محاسبه شیارهای شروع سیم‌پیچی هر فاز.
4- مشخص كردن شیارهای مربوط به هر فاز با استفاده از جدول یا روش‌های مشابه.
5- مشخص كردن متحدالمركز یا زنجیری بودن سیم‌پیچی‌ها.
6- رسم كلاف‌ها و سربندی آن‌ها
برای سیم بندی مجدد یک موتور مراحلی نیاز است که در زیر به جزئیات آن اشاره می‌کنیم:
1-دمونتاژ
برای دمونتاژ یک موتور باید مراحل زیر انجام شود. 
1- آزمایشات قبل از دمونتاژکه جهت تشخیص وضعیت موتور قبل از باز کردن آن انجام می‌شود شامل تست مقاومت عایقی سیم پیچی‌ها با بدنه و نیز تست مقاومت هر یك از سیم‌پیچی‌ها با یكدیگر است.
2- بازكردن موتور شامل باز کردن كاور موتور و نیز كاور پروانه آن، پروانه، درپوش‌ها یا قالپاق‌های ابتدا و انتهای موتورو بیرون آوردن رتور از استاتور همینطور بیرون آوردن هسته از قاب آن می‌شود.
3- استخراج مشخصات: پس از بازكردن و دمونتاژ موتور، بهتر است برای موتور كارت شناسایی که شامل اطلاعات مفیدی در رابطه با آن می‌باشد،تهیه شود. 
4- بیرون آوردن سیم‌پیچی‌ها که با استفاده از حرارت یکنواخت سیم پیچی‌ها‌ی سوخته خارج می‌گردند.
2- تعمیرات جزئی مكانیكی
از جمله قسمتهایی که در موتور نیاز به تعمیر و چک کردن دارند عبارتند از:
1-بیرینگ ها: یكی از مهم‌ترین اجزاء‌مكانیكی موتور كه اغلب دچار ایراد می‌شوند، بیرینگ‌ها هستند.خارج كردن آنها باید با دقت و بدون ضربه زدن صورت گیرد. بهترین راه برای این منظور استفاده از پولی‌كش است. برای جازدن بیرینگ جدید نیز، بهترین راه استفاده از بیرینگ‌گرم كن یا Induction Heater است.
2-ورقه های هسته: برای تعمیر ورقه‌های هسته می‌توان از لایه‌های میكا برای عایق‌كاری بین لایه‌ها استفاده كرد.3- شافت موتور4- پروانه موتور5-ترمینال باکس
3-كلاف‌پیچی مجدد موتور: برای پیچیدن كلاف‌های مورد نیاز برای یك موتور، امروزه از دستگاه‌های كلاف‌پیچ استفاده می شود. این دستگاه‌ها تعداد دور پیچیده‌ شدن كلاف را اندازه گرفته و كاربر براحتی می‌تواند كلاف مورد نظر خود را تهیه نماید.
4-مونتاژ موتور: که قبل از آن باید کارهای زیر انجام شود:
1-عایق‌كاری شیارها
2-جاگذاری كلاف‌ها
3-سربندی كلاف‌ها.
4-نواربندی كلاف‌ها.
5-آزمایشات قبل از مونتاژ: که تست پیوستگی سیم‌پیچی‌هاكه با اتصال اهم‌متر به سرهای سیم‌پیچی‌های مربوط به هر فاز صورت می‌گیرد، تست عایق بین سیم‌پیچی‌ها و نیز بین هر سیم پیچی با بدنه و تست میدان دوار استاتوراز جمله تست‌هایی است که جهت اطمینان از صحت موتور انجام می‌گیرد.
6-آزمایشات بعد از مونتاژ: پس از مونتاژ و سوار كردن موتور، برای مدتی كوتاه موتور به ولتاژ متصل می‌شود. دراین حالت باید جریان فازهای مختلف آن را اندازه‌گیری و با یكدیگر مقایسه كردکه باید با یكدیگر برابر بوده و از جریان نامی موتور كمتر باشد.از دیگر كمیت‌هایی كه باید هنگام كار موتور اندازه‌گیری شود، سرعت آن در حالت بی‌باری است.که سرعت در بی‌باری اندكی از سرعت در بار كامل یا همان سرعت نامی موتور بیشتر است.
7-لعاب دادن و پختن سیم‌پیچی: لعاب دادن سیم‌پیچی‌ها باعث یكپارچگی و استحكام سیم‌پیچی‌های استاتور شده و قدرت مكانیكی موتور را افزایش می‌دهد. همچنین مقاومت سیم‌پیچی در برابر رطوبت را افزایش داده و ضریب دی‌الكتریك آن را نیز بالا می‌برد. سیم‌پیچی‌های لعاب دیده را باید به مدت چند ساعت در داخل كوره قرار داد تا خشك شده و استحكام لازم را پیدا كند. هرچند برخی از انواع لعاب‌ها، به حرارت برای خشك شدن احتیاج نداشته و در هوای آزاد خشك می‌شوند.از آن جمله می توان به شارلاک و Insulating Varnish اشاره کرد.


برای آشنایی بیشتر با سر فصل ها عناوین آنها و عناوین زیر مجموعه آنها به ترتیب در زیر آمده است:
1- مقدمه
2- مبانی تئوری 
3- دمونتاژ موتور
3-1- آزمایشات قبل از دمونتاژ 
3-2- بازكردن موتور 
3-3- استخراج مشخصات 
3-4- بیرون آوردن سیم‌پیچی‌ها 
4- تعمیرات جزئی مكانیكی 
5- كلاف‌پیچی مجدد موتور
6- مونتاژ موتور
6-1- عایق‌كاری شیارها
6-2-جاگذاری كلاف‌ها 
6-3- سربندی كلاف‌ها 
6-4- نواربندی كلاف‌ها 
6-4- آزمایشات قبل از مونتاژ
6-5- مونتاژ موتور
7- آزمایشات بعد از مونتاژ 
8- لعاب دادن و پختن سیم‌پیچی