جشنواره عیدانه

پیشاپیش فرا رسیدن سال جدید را به شما تبریک میگوییم و بمناسبت فرا رسیدن سال نو، تخفیفات ویژه ای برای خریداران بسته های آموزشی در نظر گرفته شده است.

پیش از این برای خریداران که از مبلغی بیشتر اقدام به خرید مینمودند تخفیفاتی در نظر گرفته شده بود که در طول جشنواره عیدانه مقدار از مبالغ تخفیفی 2برابر خواهد بود.
یعنی برای خریدهای بیشتر از 950.000 تومان بجای 100.000 تومان شما 2*100.000=تومان 200.000 تخفیف خواهید گرفت و به همین ترتیب برای

خریدهای بیشتر از 750.000 تومان بجای 75.000 تومان شما 2*75.000=تومان 150.000 تخفیف
خریدهای بیشتر از 600.000 تومان بجای 50.000 تومان شما 2*50.000=تومان 100.000 تخفیف

جشنواره عیدانه

توجه نمایید که این جشنواره از تاریخ 25 اسفند 1397 تا 15 فروردین 1398 میباشد و کلیه سفارشات بدلیل تعطیلات، از تاریخ 15 فروردین به بعد ارسال خواهد شد.